klik hier om u te abonneren via de RSS-feed

Welkom op mijn site over de levenskunst van leiderschap en ondernemen: coaching van individu, team en organisatie!

 

 

Virtueel verbonden. Over de impact van sociale netwerken.

Geplaatst door Kees op 15-02-2010
wat mij in leven en werk bezig houdt > levenskunst

Het boek is voor mij zo interessant, omdat Menno een actueel overzicht biedt van hoe bedrijven en individuen hun professie ondersteunen met gebruik van sociale netwerken. Hij wisselt beschouwingen en reflecties af met praktische voorbeelden.

Aan Marc Prensky ontleent hij het begrip Digital Natives en Digital Immigrants. Tot de Digital Natives rekent Prensky de generatie voor wie pc, internet, MSN, pda, Facebook etcetera vanzelfsprekend zijn. Ruwweg: de generatie die na 1980 geboren is. Een mooi voorbeeld van de tegenstelling tussen beide generaties: “Ik (boos): “Ga lekker spelen met je vriendjes.” Eva (bozer): ”Maar ik bén met mijn vriendjes aan het spelen.” Eva (tien jaar) en haar vader Remco (...) “ (41)

Er dreigt niet alleen een tweedeling tussen ouders en kinderen, maar ook tussen die organisaties waar Digital Immigrants de toon zetten en de twintigers die als Digital Native (binnenkort) onmisbaar zijn voor die bedrijven. Veel bedrijven en organisaties realiseren zich dat nog niet.

Digital Natives hebben de wens om te delen en samen te werken. Dat zijn ze gewend
in leven en werk. Ze hebben niet automatisch respect voor senioriteit, expertise of macht van de manager. Ze hebben niet de behoefte om zich een bepaalde periode voor één werkgever fulltime uit de naad te werken en zich daarin te bewijzen om pas daarna (als ze zijn geklommen in de hiërarchie) mee te mogen praten. Ze willen meteen invloed.

Ze hebben vaak meerdere activiteiten naast elkaar, zodat de scheiding tussen werk en privé vervaagt. Werken voor een baas is maar één van de bezigheden die aandacht krijgen. Er zijn tieners en twintigers die zonder (noemenswaardige) ervaring een bedrijf beginnen en succesvol zijn. Iets dat voor de generatie Digital Immigrants ondenkbaar is.

Zijpad: een mooi voorbeeld van een digital native en ondernemer vind ik Robert Gaal. Robert heeft ook elke maandag een uiterst leesbare column in het FD.

Het tweede deel van het boek vind ik het interessantste deel van het boek, daar beschrijft Menno de betekenis van sociale netwerken voor leiderschap en organisaties.

Menno beschrijft eerst de kenmerken van de ‘connected organisatie’. Door de woorden van de auteur iets anders te rangschikken, kom ik tot een voor mij bruikbare definitie:

Een ‘connected organisatie’ maakt optimaal gebruik van de kracht van de verbinding met netwerken van klanten, medewerkers, leveranciers en concurrenten, zodat deze netwerken zich kunnen identificeren met de organisatie om daarna te gaan samenwerken en participeren in de organisatie. (61)

Om het eenvoudiger te formuleren: een ‘connected organisatie’ is dus een bedrijf waarvan de medewerkers namens hun bedrijf (ook) in online sociale netwerken participeren; online netwerken is een onderdeel van het primair proces of de bedrijfsvoering geworden.

Menno geeft vanaf pagina 64 de kenmerken van de ‘connected organisatie’. Ik knip zijn verhaal op in medewerkers (als participant in netwerken) en hun leidinggevenden. Ik laat het niveau van de organisatie daarbij buiten beschouwing, dat voegt namelijk niets meer toe in het geval van een ‘connected organisatie’. Het gaat om de participatie in de netwerken, de bedrijfscultuur of de juridische entiteit is in dit geval van ondergeschikt belang.

Vanuit de medewerker gezien, voldoet de ‘connected organisatie’ aan de volgende kenmerken:
je werkt er met passie, betrokkenheid en interesse omdat je persoonlijke wensen/doelen realiseert;
je kunt over alle kennis en ervaring van collega’s en leidinggevenden (bedrijfsinformatie) vrij beschikken en deelt zelf ook al je kennis;
je hebt inzicht in taken, doelen en resultaten van collega’s en leidinggevenden;
je bent zelf verantwoordelijk voor het ‘wat’, ‘hoe’ en ‘waartoe’ van wat je doet; er is niemand anders die dat voor je bepaalt;
je krijgt vertrouwen en ruimte van je leidinggevende en collega’s om te doen wat je doet; je werkt op je eigen tijd, op je eigen plek en op je eigen manier;
je werkt samen met steeds wisselende collega’s en leidinggevenden in steeds wisselende vormen.

Een leidinggevende is iemand die het bovenstaande mogelijk maakt. Zij is authentiek, transparant en open, faciliteert medewerkers, geeft hen aandacht en vertrouwen en werkt samen met haar medewerkers.

In een ‘connected organisatie’ zijn de mensen in de netwerken het kapitaal van de organisatie. Hiërarchie en eigendom van de organisatie zijn van dit principe afgeleid. De vorm en functie die het nu heeft, kan morgen weer anders zijn.

In de rest van het boek komen aspecten van de ‘connected organisatie’ aan de orde, zoals strategie, business modellen, innovatie, HRM, marketing en klantenservice. Een paar voor mij interessante gedachten licht ik uit. De rest moet je zelf maar lezen.

Kenniswerkers in bedrijfsleven en overheid experimenteren met Yammer (een interne variant van Twitter), zodat medewerkers elkaar op de hoogte houden van wat ze doen. Waardoor het mogelijk is input op elkaars werk te leveren en kennis te delen.

Menno geeft een voorbeeld van Apple onder het mom van ‘passie voor je werk hebben’. De strategie van dat bedrijf lijkt haaks te staan op het principe, dat je gebruik moet maken van de kennis in je netwerk, zoals bij ‘crowdsourcing’. Steve Jobs in Fortune (2008): “We doen niet aan marktonderzoek en we huren geen consultants in. (...) We geloven in onszelf omdat we de beste producten willen maken. We hebben bijvoorbeeld iTunes ontwikkeld omdat we van muziek houden. Met iTunes hebben we de beste jukebox willen bouwen die we dagelijks bijons konden dragen.” (150)

Over klantenservice. In de meeste organisaties communiceert slechts een klein gedeelte van de medewerkers met de klant. Wat zou er gebeuren als alle medewerkers met de klanten in gesprek gaan? Wat zou er gebeuren als medewerkers niet wachten op klachten of gerichte vragen van klanten, maar zelf actief het gesprek met klanten beginnen?

Best Buy is een voorbeeld van een bedrijf dat alle medewerkers stimuleert met klanten te communiceren en marketingacties te starten. Op een openbare webpagina komen alle interne initiatieven en beschikbare resultaten samen. Iedereen in de wereld kan zien hoe de medewerkers en hun leidinggevenden van Best Buy contact maken met de buitenwereld.


Connect! De impact van sociale netwerken op organisaties en leiderschap staat bij managentboek (half februari 2010) al in de top vijf op een moment dat het net uit is. Dat belooft wat!

Laatst vernieuwd: 08-03-2013 om 11:56

Terug