klik hier om u te abonneren via de RSS-feed

Welkom op mijn site over de levenskunst van leiderschap en ondernemen: coaching van individu, team en organisatie!

 

 

Van waarde zijn. Betekenis hebben voor klanten. Derde blog over de Nightmare Competitor

Geplaatst door Kees op 14-04-2011
wat mij in leven en werk bezig houdt > ondernemen

I. Om te beginnen:

Over betekenis hebben en van waarde zijn

Er is voor mij een verschil tussen ‘van waarde zijn’ en ‘betekenis hebben’. Het eerste bepaal jezelf, het tweede bepalen je keten-partners, met name klanten en consumenten.

> Dat wat ik het waardegebied noem, omvat het geheel van uitgangspunten, ambities, drijfveren, waarden e.d. Dat is het gebied waar de onderneming (on-) bewust keuzes maakt. Het gaat om de identiteit van het bedrijf. Wat zijn onze kernwaarden? Wat doen we en waar zijn we echt goed in? Waar geloven we in? Wat missen we als de zaak failliet gaat? 

> Dat wat ik het betekenisgebied noem, omvat imago en (maatschappelijke) impact van de onderneming. De keten-partners bepalen de betekenis van de onderneming. Klanten en consumenten besluiten diensten en producten af te nemen. En ook concurrenten oordelen. Zijn ze jaloers of bang? Wat missen de klanten als jullie er niet meer (zouden) zijn?


II. Waarde.

Hoe ziet dat er uit? Een waardevol bedrijf? Hoe doe je dat?


“Kenmerkend (...) dat zij levende organismen vormen waarin gepassioneerde en emotioneel betrokken mensen met volle overtuiging werken en hun verantwoordelijkheid nemen om hun unieke bestemming te realiseren.” 

Aldus Hans van der Loo c.s. in Kus de visie wakker. (279) als hij zinorganisaties beschrijft. Bij van der Loo krijgen we een eerste antwoord op de vraag naar de invulling van een waardevol bedrijf. 


In dergelijke bedrijven gaat het om vakmanschap (kennis), waarden en ambities. Het zijn bedrijven die hun eigen weg durven te gaan, passend bij hun waarden kiezen voor eigenzinnigheid. Een balans weten te vinden tussen bezieling en zakelijkheid. Geen onderscheid maken in de benadering van medewerkers en de benadering van klanten. Ze beschikken over een ijzeren discipline om hun doelen te realiseren.


Voor een tweede antwoord kunnen we bij Porter c.s. te rade gaan. Het gaat hen om de creatie van gedeelde waarden. In hun ogen dient een waardegebied van een bedrijf of organisatie een verbinding te zijn tussen maatschappelijke en economische doelen. Er dient geen onderscheid te zijn tussen de waarden van bedrijven en maatschappelijke waarden. Een waardevol bedrijf doet ‘het’ nooit alleen voor het geld.

 

Volgens Porter c.s., zal een waardevol bedrijf:

> telkens nieuwe producten en markten ontwikkelen

> altijd de eigen plaats in de waarde-keten tegen het licht houden

> en bijdragen aan lokale ontwikkeling

 

III. Betekenis.

Als het waar is dat de klanten van de organisatie betekenis geven aan de organisatie. Hoe kan een organisatie actief participeren in het proces van betekenis? 

Kotler c.s. stellen dat de consument (van nu) vraagt om samenwerking, cultuur en spiritualiteit. Onze partners in business willen bij (de ontwikkeling van) onze producten betrokken worden. Zij willen zelf van betekenis zijn, betekenisvolle producten gebruiken en van betekenis zijn in de wereld.

Kortom, als onze klanten betekenis ervaren in de co-creatie van onze diensten en producten dan doen we het dus goed volgens Kotler.

De auteurs onderscheiden drie kenmerken van dergelijke bedrijven. Het zijn bedrijven met culturele en maatschappelijke doelen, die een bijdrage leveren aan de armoede bestrijding in de ontwikkelingslanden en het zijn bedrijven die duurzaam zijn.

De auteurs omschrijven de invloed die een bedrijf kan hebben op het betekenisgebied in tien credo’s: houd van je klanten en respecteer je concurrenten (1), verander door te transformeren (2), bewaak je naam en wie je bent (3), bedien wie het meest van je kunnen profiteren (4), lever een goed product tegen een redelijke prijs (5), zorg dat je producten altijd beschikbaar zijn en zeg het voort (6), haal klanten binnen, houd ze binnen en zorg dat ze hun klandizie vergroten (7), wees een dienstverlenend bedrijf (8), verfijn bedrijfsprocessen in termen van kwaliteit, kosten en levering (9) en gebruik je gezonde verstand bij het nemen van beslissingen (10).


IV. Conclusie:  Vanuit eigenheid (waarden) en in de dialoog met keten-partners (betekenis) krijgen begrippen als identiteit, imago en impact een nieuwe lading. Marketing in de opvatting van de genoemde auteurs is een vak geworden, dat zich in de richting van business-spiritualiteit beweegt.

Laatst vernieuwd: 08-03-2013 om 11:47

Terug