klik hier om u te abonneren via de RSS-feed

Welkom op mijn site over de levenskunst van leiderschap en ondernemen: coaching van individu, team en organisatie!

 

 

From Products to Customers to the Human Spirit

Geplaatst door Kees op 28-03-2011
wat mij in leven en werk bezig houdt > ondernemen

 

Van Philip Kotler e.a. las ik Marketing 3.0 Een inspirerend boek over de nieuwste generatie marketing. Bij marketeers van generatie 1.0 stond het product centraal en bij die van 2.0 de klant. In marketing 3.0 gaat het om de waarden die de onderneming produceert.

Gotspe 
De Nederlandse uitgever heeft de inhoud van het boek volgens mij niet helemaal begrepen. De oorspronkelijk titel van het boek luidt: “Marketing 3.0: From Products to Customers to the Human Spirit”. Academic Service kiest ervoor om alles na de dubbele punt weg te laten en een nieuwe ondertitel toe te voegen. De titel is nu: “Marketing 3.0. Vind de klik met je klant.”

Ook in deel II blijkt dat de uitgever de inhoud niet begrepen heeft. “Marketing van waarden ...” wordt “Je waarden verkopen aan ...” ?! Oei, oei ...

Marketing van betekenis 
In deel I betogen de auteurs dat de consument (van nu) vraagt om samenwerking, cultuur en spiritualiteit. Marketing 3.0 besteedt aandacht aan deze drie elementen, geeft ruimte aan participatie van stakeholders, de globalisatie paradox (de wereld als dorp) en betrekt de creatieve klasse (Richard Florida) bij de ontwikkeling van het product.

Kortom, de betekenis van marketing in onze tijd ligt in de marketing van betekenis (56)

In deel II gaat de uitgever m.i. fundamenteel onderuit. Centraal staat in de Nederlandse editie de notie van verkopen. Verkopen van missie, waarden en visie. Eén keer staat het werkwoord verkopen tussen aanhalingstekens: “je waarden ‘verkopen’ aan je channelpartners”.
In de oorspronkelijke editie is er geen sprake van verkopen, maar van “marketing van missie bij de consumenten”, “marketing van waarden bij werknemers en ketenpartners” en “marketing van de visie bij de aandeelhouders.” Toch iets heel anders.
Marketing als verkopen past heel goed bij de oude marketing van met name 1.0 en (in mindere mate) 2.0. Verkopen past niet bij de nieuwe marketing (3.0). Dat heeft de uitgever niet helemaal begrepen.

Ik vraag mij overigens af of visie en missie, instrumenten van marketing 2.0, nog wel passen bij de marketing van type 3.0. Ik verwacht dat die instrumenten zullen verdwijnen in de toekomst. Waarden, zingeving, betekenis ...(human spirit) is immers alleen maar te ervaren. Waarom zou je die spirituele betekenis nog in proza omschrijven? Een gedicht, een schilderij, een film, een documentaire ligt dan toch meer voor de hand!


Kotler c.s. vatten dit deel van het boek samen in één
dia. Handig voor liefhebbers van modellen.

Het derde deel van het boek is de toepassing. De auteurs onderscheiden drie kenmerken van bedrijven die marketing 3.0 realiseren. Het zijn bedrijven met culturele en maatschappelijke doelen, die een bijdrage leveren aan de armoede bestrijding in de ontwikkelingslanden en het zijn bedrijven die duurzaam zijn.

De auteurs sluiten het boek af met de 10 credo’s van marketing 3.0. De waarden van deze nieuwe marketing: houd van je klanten en respecteer je concurrenten (1), verander door te transformeren (2), bewaak je naam en wie je bent (3), bedien wie het meest van je kunnen profiteren (4), lever een goed product tegen een redelijke prijs (5), zorg dat je producten altijd beschikbaar zijn en zeg het voort (6), haal klanten binnen, houd ze binnen en zorg dat ze hun klandizie vergroten (7), wees een dienstverlenend bedrijf (8), verfijn bedrijfsprocessen in termen van kwaliteit, kosten en levering (9) en gebruik je gezonde verstand bij het nemen van beslissingen (10).

Levensbeschouwing
Marketing 3.0 heeft alle kenmerken van een levensbeschouwing, met name het laatste hoofdstuk met de credo’s is daarvan een afspiegeling. De kracht van verhalen kan ook een inspiratiebron zijn voor dit type marketeers. Marketing 3.0 kan narratieve marketing worden. Morel spreekt van
Identiteitsmarketing, kan ook. 
Het vak van marketing, in de opvatting van Kotler c.s., is, als ik de toekomst goed zie, niet meer voorbehouden aan de stafafdeling met databases van klanten en de kennis over (digitale) methodes. Een interessante ontwikkeling, want het gaat om de co-creatie van betekenis door alle mogelijke stakeholders rond het product. En de marketeers? Die faciliteren, coachen bij dit proces van co-creatie!


Ik las van Philip Kotler e.a.,
Marketing 3.0. Vind de klik met je klant.  Ik heb er spijt van dat ik niet meteen de Engelse versie bijvoorbeeld bij Amazon.com heb besteld.


 

Laatst vernieuwd: 08-03-2013 om 11:48

Terug

Commentaren

Niet gevonden

Toevoegen commentaar