klik hier om u te abonneren via de RSS-feed

Individuele mensen, maar ook teams en organisaties laten veel van hun talent ongebruikt. Daarop daag ik je uit: ontdek je eigen ongebruikte talenten en ga ze toevoegen aan wat je al doet! Leer, verander, groei ... en maak leven en (samen-) werken makkelijker 

 

Dialoog over je leiderschap. In plaats van 360-graden feedback.

Geplaatst door Kees op 18-08-2011
levenskunst, leiderschap en ondernemen > levenskunst

 

* Start een dialoog! 

Samen, medewerker en manager, in gesprek gaan over het gewenste leiderschap. Dat is een uitdaging. Je kunt je niet verstoppen en je bent met je eigen persoonlijkheid helemaal in het geding. Een dialoog over leiderschap levert veel meer op dan het uitzetten van een standaard vragenlijst

Je krijgt als startende manager antwoord vragen als:
> wat zijn de mogelijkheden om leiding te geven op deze afdeling? 
> wat vinden ze na de eerste maanden van mijn stijl als leidinggevende?

En als meer ervaren manager:
> hoe komt het dat bepaald gedrag van mij contra-productief was? 
> welke mogelijkheden (dan wat ik al deed) heb ik nog meer?

In veel bedrijven is het gewoonte geworden dat managers aan medewerkers, collega’s en leidinggevende(n) om feedback vragen. Daar zitten wat mij betreft drie minpunten aan:
> éénrichtingsverkeer: de omgeving geeft het oordeel en de feedbackvrager ontvangt
> éénzijdig: een oordeel van een feedbackgever
> gegevens uit de context (bijvoorbeeld de cultuur van de organisatie) ontbreken

Een dialoog ondervangt deze bezwaren, want een goede dialoog is gelijkwaardig, wederkerig en daarin kun je aandacht voor de context hebben

 


** Breng eerst samen de context in kaart

Begin met in kaart brengen van de elementen in de context die meeklinken in het gesprek dat medewerker en leidinggevende voeren over leiderschap. Maak de impliciete cultuur elementen in het gesprek en in dialoog expliciet

Dat zijn er volgens mij vijf: 
> samenwerking (collegialiteit)
> het maaiveld (succes)
> onzekerheid (angst)
> doelen en resultaten (waar gaan jullie voor?)
> leiderschap (invloed, macht en verantwoordelijkheid)

Daarna is het pas zinvol om de medewerker de feedback te laten geven.

 

*** Suggesties voor een dialoog over leiderschap

Een dialoog over leiderschap, het eerste deel van de dialoog, tussen manager en medewerker kan inhoudelijk uit de volgende vragen bestaan. Daarbij ga ik ervan uit dat de vraagsteller de leidinggevende is en dat de antwoorden van de medewerker aanleiding zijn om door te praten:

1.
Hoe waardeer je de samenwerking binnen de afdeling?

Denk bijvoorbeeld aan: ruimte die je krijgt om je werk te doen/om jezelf te zijn, sfeer onder collega’s, duidelijkheid van taken en verantwoordelijkheden, inwerken van nieuwe collega’s, regels en afspraken e.d.

2.
Wat vind je van de manier waarop jullie omgaan met succes?

Denk bijvoorbeeld aan: wedstrijd willen winnen, verantwoordelijkheid nemen, voor elkaar te zorgen, oncollegiaal gedrag, helden en zondebokken, sterke en zwakke collega’s, ideale organisatie e.d.

3.
Hoe gaan jullie om met onzekerheid en onveiligheid?

Denk bijvoorbeeld aan: veranderen, de waarheid, structuur en proces, risico en stress, omgaan met conflicten en verschillen van inzicht, respecteren en reflecteren, stabiliteit en
continuiteit, ethiek e.d.

4.
Hoe gaan jullie om met doelen en resultaten?

Denk bijvoorbeeld aan: fouten maken, bij ... werken en niet bij een ander bedrijf, willen/mogen/kunnen/moeten/mogen, besluiten nemen, ruimte om te investeren, schaamte, taboes, energie krijgen e.d.


5.
Hoe waardeer je je eigen leiderschap? 

Denk bijvoorbeeld aan: invloed en macht, status en hierarchie, gelijkwaardigheid en wederkerigheid, privileges, aanzien, besluiten nemen, rol in de groep, fouten maken, waarderen, leren, erbij horen/er buiten staan/ervoor staan e.d.


6.
Hoe waardeer je mijn leiderschap? 
Wat kenmerkt mij als leidinggevende?

wat kan ik nog meer gaan doen? 
waar moet ik mee stoppen? 
waar moet ik mee gaan beginnen?

 

 

> Deze suggesties ontleen ik aan mijn coachingsinstrument COMMIT!, dat ik specifiek ontwikkelde voor een dialoog over het werkklimaat. Je kunt bijvoorbeeld de kaartjes over leiderschap goed gebruiken als het gesprek daarover even stokt.

> In een blog van Marco Hendrikse op de site van P&O Actueel werd ik overigens bevestigd in mijn opvatting dat 360 graden feedback een onzalige gedachte is

 

Laatst vernieuwd: 08-03-2013 om 11:45

Terug